Условия за ползване

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настоящото Споразумение за ползване (Споразумение) е предназначено:

§    да Ви предостави информация за нас и за същността на услугите, които предлагаме, включително – относно спецификите във връзка с предоставянето им чрез средство за комуникация от разстояние, а именно – Интернет;

§    да очертаем рамката, съгласно параметрите на която ще се развиват нашите взаимоотношения в случай, че посоченото тук удовлетворява Вашите интереси, приемете предложените от нас условия и извършите съответните действия, за да се възползвате от нашите услуги.

Интернет страницата www.darcheshop.com (наричана по-долу за краткост “Уебсайт”) се поддържа от „РЕДАР ООД“- търговско дружество по смисъла на Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: град Сливница, ул. Цар Симеон 10 ЕИК: 204452827, регистрирано като администратор на лични данни по реда на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), осъществяващо дейност по търговия на дребно със стоки за дома посредством електронен магазин “Darcheshop“. Държавните органи, които осъществяват контрол върху нашата дейност са Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на личните данни.

Като потенциален наш клиент и потребител на нашите услуги, Вие имате правото на достъп до изложеното по-долу, в обем, съгласно регламентираното от ЗЕТ и ЗЗП, за да можете да вземете информирано решение за ползване на предоставяните от нас услуги.

Уведомяваме Ви, че ползването на Уебсайта ще бъде считано за съгласие да бъдете обвързан от условията на това Споразумение. Ползването на Уебсайта предоставя възможност за персонализиран или неперсонализиран достъп, като бихме желали да Ви информираме, че при всеки достъп до Уебсайта ние събираме информация за Вашия браузър и електронно устройство, за Вашето местоположение, за достъпеното съдържание на Уебсайта и за други фактически обстоятелства относно Вашето потребителско поведение – за повече информация в тази връзка, моля вижте на Право на конфиденциалност и неприкосновеност на личния живот.

Благодарим Ви за доверието и за това, че избрахте да се запознаете с нас. Надяваме се следващата Ви стъпка да бъде насочена към ползването на предлаганите от нас стоки и на предоставяните чрез Уебсайта услуги.

Настоящото ще Ви запознае с нашето предложение относно уреждането на отношенията ни по повод на предоставяните от нас чрез Уебсайта услуги, техните основни характеристики и съществените условия, включително – правната регламентация при предоставянето им чрез ползването на Интернет.

Моля, прочетете и се запознайте с нашите условия, преди да се информирате за предоставяните чрез Уебсайта услуги и информация. Надяваме се да оцените нашите предимства и да изберете нашето партньорство.

Услуги, предоставяни от нас чрез Уебсайта

Електронен магазин

Уебстайтът има характера на платформа за електронна търговия. Услугата “Електронен магазин“ на Уебсайта Ви позволява да пазарувате стоки по Ваш избор и предпочитания, като поръчвате една или повече от стоките, обявени за продажба на Уебсайта с обявена продажна цена. Указаните цени на отделните стоки са за единична бройка или за съответния указан брой и не включват разходите за доставка или други допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка. Всички цени, свързани с представените стоки на Уебсайта, са в български левове, с включен ДДС.

Поръчките на стоки се извършват чрез следване на стъпките в Уебсайта, като всяка поръчка подлежи на потвърждение. След като получите потвърждение по телефона или по имейл (в случай че сте предоставили валидна електронна поща), стоките от Вашата поръчка ще Ви бъде изпратена с куриер за Ваша сметка (освен ако доставката не е обявена на Уебсайта като безплатна) на посочения от Вас адрес за доставка или до куриерски офис на използваната от нас куриерска фирма. Плащането на цената на поръчана стока се извършва по банков път или чрез “наложен платеж“. В случай че изберете опцията за плащане по банков път, Вашата поръчка ще Ви бъде изпратена в срок до 3 (три) дни от датата, на която Вашето плащане по банков път е постъпило по нашата банкова сметка. Опцията за плащане чрез “наложен платеж“ Ви дава възможност да платите дължимата за Вашата поръчка цена, при получаването на доставката, на съответния куриер, извършващ доставката. В последния случай точното плащане на цялата дължима сума по наложения платец е условие, за да може куриерът фактически да Ви предаде стоките от Вашата поръчка.

Във всички случаи на получаване на доставката, имате право да прегледате стоката/стоките за дефекти и да върнете стоката/стоките, при констатиране на нередности/недостатъци в техния външен вид. При връщането на стока следва да попълните предоставен от куриера формуляр, като обясните причините за връщането и опишете констатираните от Вас нередности/недостатъци на стоката. Независимо от правото на връщане на стока поради констатирани нередовности/недостатъци, Вие имате право да върнете стоката/стоките, ако упражните правото си по Закона за защита на потребителите да се откажете от сключения договор за продажба на стоки в 14-дневен срок от датата на приемане на доставката на Вашата поръчка (за повече информация, моля вижте Потребителски права).

В случай че поръчаната от Вас стока не е налична, ние ще се свържем с Вас с цел да Ви информираме за липсата на количества и ще Ви предоставим възможност да коригирате поръчката си или да я анулирате. Вашите интереси са важни за нас.

Извършването на поръчка е еднакво независимо дали поръчвате стоки, предлагани на редовни цени, или такива, по отношение на които е обявена промоция/намаление.

До момента на физическата доставка и предаване на поръчаната стока ние можем едностранно да прекратим поръчка, направена от Вас, като предварително Ви уведомим, без никакви по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди при следните случаи:

а/ информацията, предоставена от Вас на сайта ни (в хода на поръчка) е непълна и/или невалидна;

б/ действията Ви на сайта ни могат да ни нанесат / нанасят вреда от всякакъв вид и / или на нашите партньори.

По повод поръчките на стоки от нас/Уебсайта, бихме желали да Ви уведомим, че си запазваме правото да отказваме потвърждения на поръчки от страна на лица, които са били нелоялни към нас и не са потърсили в куриерски офис поръчана и изпратена от нас стока, или които са отказали да получат поръчана и изпратена от нас стока, или които са отказали да платят поръчана или/и изпратена от нас стока.

Информационен бюлетин

Посредством Уебсайта Вие можете да заявите получаването на нашия Информационен бюлетин, който предоставя информация относно предлаганите в обектите от търговската ни верига стоки и провежданите кампании, относно организирани от нас и/или наши партньори събития (включително провеждани игри и томболи с награди). Получаването на Информационен бюлетин е доброволно и се извършва след регистрация от Ваша страна, при следване на разписаните стъпки за предоставяне на информация и за регистрация. Получаването на Информационен бюлетин по никакъв начин не Ви обвързва да ползвате услугите, предоставяни чрез Уебсайта, или да закупите, предлагани в търговската ни верига стоки. Евентуален отказ от предоставянето на услугата “Информационен бюлетин“ можете да направите, като следвате процедурата за това на Уебсайта.

Електронен потребителски профил

Тази услуга, предоставяна посредством Уебсайта Ви предоставя възможност да преглеждате и следите Вашите поръчки, тяхното разглеждане, одобрение и изпълнение. Създаването на електронен потребителски профил е доброволно и не е обвързано със задължение за поръчки/покупки на стоки. Достъп до данните, оповестени при създаването на Вашия електронен потребителски профил имате само Вие, ние – като администратор на Уебсайта, и хостинг компанията. Повече информация относно начина на обработване на информацията, която събираме за Вас, вижте повече на Право на конфиденциалност и неприкосновеност на личния живот.

Изтриването на Вашия електронен потребителски профил може да бъде извършено винаги, по Ваше желание, заявено посредством Уебсайта. В тази връзка, моля да следвате посочената на Уебсайта ни процедура.

Блог

Нашата секция “Блог“ е една от активностите, до които можете да имате достъп безплатно и ползването на която не е обвързано с покупката/поръчката на стоки от Уебсайта. Надяваме се в нея да намерите интересна и полезна за Вас информация. Бихме желали да Ви информираме, че публикуваната в секцията информация и препоръки са израз на личното мнение и преценка на експертите в областта на модата, с които работим. Публикуваната в тази секция информация не е професионален съвет, от който можете да се ръководите за разрешаването на лични проблеми, като в случай на необходимост, моля, консултирайте се с експерт, като го запознаете със спецификите на Вашия случай. Все пак, надяваме се, че препоръките ни, ще са Ви полезни и ще Ви помогнат.

Активности

Ние си запазваме правото по своя преценка да организираме кампании, в хода на които за определен от нас срок, да предлагаме стоки с намаление или като промоции, да издава и предоставяме ваучери за отстъпка или да обявяваме други активности с цел маркетинг на предлаганите на Уебсайта стоки. Доколкото за различните активности не са публикувани/обявени особени правила за провеждане, взаимоотношенията ни с Вас по повод провеждането на активностите и поръчването на стоки в рамките на тях, ще се осъществяват по реда на тези условия.

Вашите права като потребител на Уебсайта и на предоставяните чрез него услуги

Този Уебсайт има преди всичко целта да Ви предостави информация относно търговската ни верига, относно предлаганите в обектите от търговската ни верига стоки, както и да улесни достъпа Ви до предлаганите в търговската ни верига стоки.

Вие не можете да променяте, копирате, разпространявате, предавате, преработвате, публикувате, лицензирате, създавате аналогични или производни продукти от този Уебсайт, нито да разпространявате възмездно или безвъзмездно каквато и да е информация, софтуер, продукти или услуги, свързани с Уебсайта или предоставяни чрез него. Вие можете да визуализирате и да правите електронни или други копия на информацията, достъпна на Уебсайта, както и да отпечатвате на хартиен носител части от материалите, публикувани като част от Уебсайта за Ваша собствена некомерсиална употреба, при условие че не променяте и не изтривате никакви надписи, свързани със запазени права, търговски марки или други права на собственост. Всякаква друга употреба на информация и/или материали, публикувани като част от Уебсайта, включително, но не само, всяко модифициране, възпроизвеждане, разпространение на информацията и/или материалите, без предварителното ни писмено разрешение, е забранена.

Всички изображения, графики, софтуер, материали, информация и всякакво друго съдържание, публикувани като част от Уебсайта, са наша собственост и всяко тяхно използване в нарушение на настоящото Споразумение за ползване ще представлява нарушение на интелектуални права по смисъла на действащото българско законодателство.

С ползването на Уебсайта, Вие се съгласявате, че носите отговорността за всички материали, подадени от Вас във връзка с ползването на Уебсайта и предоставяните чрез него услуги, включително по отношение на законността, достоверността, автентичността и запазените права на всички такива материали. Ползването на този Уебсайт не Ви дава право да публикувате/поставяте на Уебсайта, да разпространявате или да оповестявате по друг начин посредством Уебсайта, никакви материали, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

Посещаването на Уебсайта означава, че Вие сте се запознал/а и сте съгласен/а с условията за ползване на Уебсайта. Ние си запазваме правото да внасяме изменения и допълнения в тези условия. Всяко осъществяване на достъп до него или използването на предоставяни чрез него услуги означава, че Вие декларирате съгласието си с настоящото Споразумение и с нашата политика за поверителност. Ако не сте съгласни с условията в Споразумението и с политиката за поверителност, Вие не трябва да използвате този сайт.

Потребителски права

Като потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, Вие имате право да бъдете информирани за администратора на Уебсайта и неговата дейност по Закона за електронната търговия; право на безопасна стока; право да се откажете от сключения договор за продажба на стоки; право да получите поръчаните стоки без неоправдано забавяне; право на рекламация; право на търговска гаранция.

В защита на Вашето право да бъдете информирани относно администратора на Уебсайта и неговата дейност, с настоящото Ви уведомяваме, че “РЕДАР ООД“ е дистрибутор на стоките, предлагани за продажба посредством Уебсайта, и вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК:204452827 и със седалище и адрес в град Сливница, ул. “Цар Симеон Велики“ № 10. Телефонът за контакт с нас, имейл адресът за контакт и адресът ни за кореспонденция са обявени на Уебсайта и могат да бъдат променяни по всяко време чрез публикуване на нови данни за контакт. “РЕДАР ООД“ не е регистрирано като задължено лице по Закона за данък върху добавената стойност. Извършваната от нас дейност не подлежи на лицензионен или разрешителен режим и може да бъде извършвана свободно при спазване на приложимото в Република България действащо законодателство. Компетентният орган, осъществяващ контрол върху нашата дейност, е Комисията за защита на потребителите, Националната агенция по приходите и Комисията за защита на личните данни.

Ние ценим Вашия избор и Вашето партньорство, поради това подбираме внимателно стоките, които предлагаме посредством Уебсайта, и се стремим да гарантираме безопасността на Вашия живот и здраве, като Ви предлагаме само безопасни стоки. Безопасна стока е всяка стока, която при нормални и разумно предвидими условия за употреба, включително продължителността на нейното използване, привеждането й в експлоатация, инсталирането (монтирането) и поддръжката ѝ, не представлява риск за живота и здравето на потребителите или той е минимален и съвместим с употребата на стоката и е смятан като приемлив за осигуряване на високо ниво на защита на потребителите. Внимателно подбираме производителите, чиито стоки предлагаме като дистрибутор, и всички обявени за продажба чрез Уебсайта стоки са с установен произход и със сертификат за качество.

Както вече Ви информирахме по-горе в това Споразумение, Вие имате право да се откажете от сключения договор за продажба на стоки в 14-дневен срок от датата на приемане на доставката на Вашата поръчка и да ни върнете доставените стоки от съответната Ваша поръчка. Имайте предвид, че всяка отделна Ваша поръчка на стоки представлява отделен договор за продажба на стоки по смисъла на Закона за защита на потребителите, поради което всеки Ваш отказ от договор за продажба на стоки касае конкретна Ваша поръчка (наричана по-долу условно “отказана поръчка“). Упражняването на правото на отказ се извършва в посочения срок и като ни уведомите за отказа посредством електронно съобщение до нас чрез формата за контакт, публикувана на Уебсайта или чрез изпращане на адреса ни за контакт на уведомление за отказ в свободна писмена форма или във формата на стандартизирания формуляр за упражняване на правото на отказ, достъпен на адрес: https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki . Необходимо условие за упражняването на това Ваше право е доставените стоки – по отказаната поръчка – да се неупотребявани, без нарушена опаковка, без видими външни наранявания или нарушен търговски вид. Всички разходи по връщането на стоките по отказаната поръчка са за Ваша сметка. При упражняване на правото на отказ по реда и в сроковете, предвидени в това Споразумение, след като получим обратно стоките по отказаната поръчка и се уверим в техните качества и запазен търговски вид, ние ще Ви възстановим платената продажна цена на стоките по отказаната поръчка, както и такава част от разходите, които сте направили за получаването на отказаната поръчка, която част съответства на цената за стандартната най-евтина доставка, публикувана на Уебсайта. Ние не възстановяваме допълнителните разходите, които сте извършили във връзка с отказаната доставка. Бихме желали да Ви уведомим, че при неспазване на описаните условия за упражняване на правото Ви на отказ от сключения договор за продажба, имаме право да откажем приемането на върнатите стоки и възстановяването на платената за тях цена и разходи за доставка до Вас.

Вие имате право да получите стоките от Вашата поръчка без неоправдано забавяне. Обичайно и в случай че сте предоставили коректни данни за изпълнение на доставката, ние ще Ви доставим стоките от Вашата поръчка в срок до една седмица от датата на потвърждаване на поръчката, при избран начин на плащане “наложен платеж“, или от датата на получаване по банковата ни сметка на общата дължима сума по Вашата поръчка, при избран начин на плащане “банков превод“. Ние ще организираме доставка на Вашата поръчка само при пълното плащане на дължимата обща цена по поръчката. В случай на частично плащане, доставка няма да бъде направена и стоките от Вашата поръчка няма да Ви бъдат предадени. При подобна хипотеза можете да анулирате поръчката и да направите нова поръчка на стоки, като дължимата обща цена по новата поръчка следва да бъде до размера на направеното частично плащане, ако държите да се възползвате от него. Ако получим частично плащане от Вас и не направите нова поръчка по реда на предходното изречение, ние ще Ви възстановим платената сума, като използваме начин на плащане, идентичен на този, в резултат на който сме получили Вашето частично плащане. В случай на неспазване на обявения от нас срок за доставка на Вашата поръчка, Вие имате право да не приемате доставката и да не плащате цената по поръчката, както и разходите за куриер във връзка с доставянето или връщането на неприетата доставка.

Като дистрибутор на стоките, предлагани чрез Уебсайта, и като продавач, ние сме длъжни да Ви предадем поръчаните стоки във вид, съответстващ на договора за продажба на стоки. За такъв се счита обявения на Уебсайта вид на стоките. Всички предлагани чрез Уебсайта стоки притежават обявените на Уебсайта за всяка конкретна стока характеристики, качества и описание и чрез избора на конкретна стока за поръчка, Вие се съгласяват и потвърждавате, че желаете да Ви доставим стока с характеристики, вид, качества и описание като тези, публикувани на Уебсайта за съответната избрана от Вас стока. В случай че при доставката на стоките от Вашата поръчка, Вие установите нередности/недостатъци по външния вид на стока (условно наречена по-долу “повредената стока“), Вие имате право на рекламация в срок до 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на стоката. При упражняването на това Ваше право, Вие можете да не приемате цялата доставка и веднага да върнете на куриера, донесъл пратката, всички заедно доставени стоки или да приемете доставката и в срок до 48 (четиридесет и осем) часа от датата на доставката, да ни върнете с куриер на Ваша сметка повредената стока, като последната следва да бъде неупотребявана, без нарушена опаковка, без други (освен посочените от Вас) видими външни наранявания или нарушен търговски вид. Във всички случаи на връщане на повредена стока следва да опишете подробно констатираните от Вас видими нередности/недостатъци по външния вид на стоката. При своевременно упражнено право на рекламация, ние ще заменим повредената стока с нова (при стокова наличност) в срок до 48 (четиридесет и осем) часа от датата, на която сме получили от Вас стоката, за която правите рекламация. В случай че не разполагаме с наличност и не можем да заменим повредената стока, ние ще се свържем с Вас по телефона или на предоставения Ваш имейл, за да уточним начина, по който бихме могли да защитим правата Ви като потребител.

В допълнение на горепосочените права, Вие имате право на гаранция от производителя на стоките, която е уредена в Закона за защита на потребителите, както и имате право на търговска гаранция за доставените от нас стоки. Предоставяната от нас търговска гаранция е 1 (един) месец от датата на доставка на стоката. В случай че в рамките на този срок, Вие установите, че доставената стока не съответства на сключения договор за продажба на стоки и че са се проявили скрити дефекти на стоката.

Право на конфиденциалност и неприкосновеност на личния живот

Като потребител на Уебсайта Вие имате право Вашите лични данни да бъдат защитавани. Както посочихме по-горе - “РЕДАР ООД“, е администратор на лични данни и се отнася отговорно към своите задължения да осигури законосъобразното обработване на личните Ви данни и неприкосновеността на Вашия личен живот. В тази връзка, всички лични данни, които предоставите във връзка с използването на предоставяните посредством Уебсайта услуги, ще бъдат обработвани съгласно изискванията на приложимото в Република България законодателство в областта на защитата на личните данни. Основният принцип, който спазваме при поддържането и администрирането на Уебсайта, е да изискаме само информация (данни), която ни е необходима, за да предоставим заявени от Вас услуги и да изпълним Вашите поръчки, при защита и гарантиране на интересите Ви като потребители и като субекти на лични данни.

При ползването на Уебсайта, ние събираме информация за Вас, част от която сама по себе си има характера на “лични данни“ и друга част, която може да бъде квалифицирана като “лични данни“ единствено и само при обработване в комбинация с друга информация за Вас, събрана във връзка с работата на Уебсайта. Лични данни, които обработваме (в това число събираме и съхраняваме) при регистрирането Ви за услугите, предоставяни посредством Уебсайта, включват всички или част от посочените данни: име (лично име и фамилия), имейл, адрес, телефон – минималното количество и вид информация, което ни е необходимо, за да можем да предоставим услугите, избрани от Вас. При ползването на Уебсайта, освен посочената в предходното изречение информация за Вас, ние обработваме и други данни, които показват Вашите потребителски интереси и поведение. Тези други данни се обработват във връзка с Вашето поведение като потребител на Уебсайта (данни за любими продукти, данни за периодични поръчки, хронология на поръчките Ви, хронология на посещенията Ви в Уебсайта, данни за лоялност (наградни точки) и/или във връзка функционирането на Уебсайта и адекватното предоставяне на заявените от Вас услуги, предоставяни посредством Уебсайта (временни данни (cookies) и други технически данни, записване върху Вашето устройство, чрез което достъпвате браузъра, в който функционира Уебсайта). Такива други данни по-конкретно включват следната информация:

        информация за Вашия браузър;

        информация, придобита от файлове “кукис” (cookies) (бисквитки), използване на пискел тагове и други технологии;

        демографска информация и друга информация, осигурена от Вас; и

        обобщена информация от използването на интернет страницата.

Ние и нашите доставчици на услуги – трети лица – можем да получим тези други данни по различни начини, включително:

        През Вашия интернет браузър: Повечето интернет страници събират определен вид информация, като например Вашия IP адрес (т.е. адреса на Вашия компютър в интернет), резолюция на екрана, вид на операционната система (Windows или Mac) и версия, вид и версия на интернет браузъра, време на посещението на страницата (страниците). Използваме тази информация за цели, като изчисляване на нивото на посещаемост на интернет страницата ни, диагностициране на проблеми със сървъра и управление на интернет страницата.

        Използване на файлове “кукис” (cookies) (бисквитки): “Кукис” са частици информация, която се съхранява директно на компютъра, който използвате, като срокът на съхранение е ограничен за определен период или за времето на интернет сесията на съответния браузър (освен ако нямата различни лични настройки на сигурност на използвания браузър). Тези файлове ни позволяват да разпознаем Вашия компютър и да събираме информация като вид на браузъра, време, прекарано на интернет страницата, посетени страници, предпочитания за езика и съответната държава на интернет страницата. Може да използваме информацията с цел сигурност, за улесняване на навигацията, за по-ефективно представяне на информацията, за персонализиране на интерфейса по време на Вашето посещение в интернет страницата или за събиране на статистическа информация относно употребата на интернет страницата ни. Тези файлове също така ни позволяват да Ви представяме реклами или оферти, които най-вероятно ще Ви допаднат. Можем още да използваме файловете “кукис”, за да проследим Вашите отговори на нашите реклами, както и да използваме файловете “кукис” или други файлове, за да проследим как използвате други интернет страници.

По-долу има описание на файловете “кукис”, които използваме на нашата интернет страница за Република България, каква е функцията им, какви данни събират и как ги използваме.

        “Куки за географско позициониране” (Geo Location cookie) – Когато някой потребител посещава Уебсайта за първи път, ние разчитаме неговото местоположение от неговия IP адрес и използваме тази информация, за да определим за коя държава потребителят би желал да посети интернет страницата. Но този метод не е напълно точен, затова когато потребителят избере да посети интернет страницата за определена държава, ние използваме файловете “кукис”, за да запаметим тази информация и езика, на който е избрал да прегледа интернет страницата. Следващият път, когато потребителят посети интернет страницата, прочитаме файловете “кукис” и предоставяме достъп до интернет страницата за съответната държава и език, които потребителят е посетил последния път. Това се прави с цел да се осигури удобството, потребителите да не се налага отново да избират държавата, за която искат да разгледат интернет страницата. При използването на файловете “кукис” не се събират или използват лични данни.

        “Куки Google Analytics” – Когато някой потребител посещава Уебсайта, ние използваме тези файлове основно за разпознаване на потребителя.

        “Куки за партньорски сделки” (Affiliate cookie) – Използваме файлове “кукис” за проследяване на пикселите, които файлове се поставят на компютъра на посетителя и събират информация само за идентификацията на сделката (показват от коя партньорска интернет страница е дошъл потребителят), като отбелязват съответния час и дата. Това позволява на нашата партньорска мрежа да проследява партньорските продажби и да гарантира, че дадена продажба, която е отправена до нас се дължи на определен наш партньор. Използването на тези файлове не включва прехвърляне на лични данни.

        “Куки на Facebook“ – Използваме тези файлове само след като Вие изрично сте се съгласили с това и сте приели нашето уведомление на Уебсайта за използването на кукис. Посредством тези файлове, ние Ви предоставяме възможност да споделяте информация, публикуване на Уебсайта в социалните мрежи и да я споделяте с Ваши приятели.

Можете да заявите отказ от получаване на файлове “кукис” от настройките на Вашия браузър. Но ако не приемете използването на тези “кукис”, е възможно да изпитате известни неудобства при употребата на Уебсайта и някои онлайн продукти.

        Използване на пискел тагове, уеб сигнали за предупреждение, прозрачни gif изображения и други сходни технологии: Във връзка с някои от страниците на интернет страницата ни, с имейл съобщения в html-формат за проследяване на действията на потребителите на интернет страницата и получателите на имейли, за измерване успеха на нашите маркетингови кампании и събиране на статистика за използването на интернет страницата ни и честотата на отговорите, могат да бъдат използвани и други методи.

Използваме аналитичните услуги на “Google”, които използват файлове “кукис” и уеб сигнали за предупреждение, за да ни помогне да разберем повече за това как интернет страницата ни се използва от потребителите, с цел нейното подобрение. За повече информация за услугата “Google Analytics” посетете: https://developers.google.com/analytics/.

Моля, имайте предвид, че можем да използваме и разкриваме посочените по-горе други данни за всякакъв вид цели, освен в случаите, когато нямаме право на това съгласно приложимото законодателство. Бихме желали да Ви уведомим, че посочените други данни самостоятелно нямат характера на лични данни, но ако се налага да се отнасяме към тези данни като към лични данни съгласно приложимото законодателство, в такъв случай, в допълнение към изброените по-горе видове употреба, ние ще обработваме тези други данни за всички цели, за които можем да обработваме и разкриваме лична информация за Вас (Вашите данни).

Бихме желали изрично да Ви информираме, че със заявяването на услугата “Информационен бюлетин“, Вие предоставяте съгласието си личните данни, предоставени при активирането на тази услуга, да бъдат използвани за целите на директния маркетинг – доколкото съдържанието на изпращаните информационни бюлетини имат характера на търговско съобщение по смисъла на Закона за електронната търговия и по съществото си представляват представяне на предлаганите на Уебсайта стоки и на предоставяните услуги с рекламна и търговска цел. Вие имате право, по всяко време и безплатно, да заявите отказ от услугата “Информационен бюлетин“ или отказ от обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Упражняването на това право се осъществява по указания в информационния бюлетин ред или чрез изпращането на електронно съобщение до нас чрез формата за контакт на Уебсайта.

Ние обработваме всички Ваши лични данни на законово основание. Това наше право е обусловено от факта, че предоставянето на заявените от Вас услуги, предоставяни посредством Уебсайта, изисква и непосредствено е свързано с обработването на посочената по-горе информация за Вас (наричана по-долу най-общо “Вашите данни“). На посоченото основание за обработване, ние имаме право да предоставяме, разкриваме или предаваме Вашите данни на трети лица – наши партньори (като куриерски фирми, извършващи доставка на поръчани от Вас стоки; други лица, имащи качеството обработващи лични данни, на които сме възложили осъществяването на дейности, пряко свързани с изпълнението на търговската ни дейност или с работата/функционирането на Уебсайта – като счетоводители, адвокати, хостинг компании, компании по техническа поддръжка и други). В случай че сте предоставили изрично съгласие за обработване на Вашите данни за целите на директния маркетинг, ние ще имаме право да предоставяме, разкриваме или предаваме съответните Ваши данни на трети лица и за целите на директния маркетинг.

Целите, за които обработваме Вашите данни, се определят от естеството на заявената от Вас услуга и от необходимостта да изпълним точно, адекватно и своевременно нашите ангажименти към Вас като потребител на Уебсайта. Ние използваме Вашите данни, за да Ви предлагаме стоки, които представляват интерес за Вас, за да комуникираме с Вас във връзка с изпълнението на Ваши поръчки или с упражняването на Вашите права като потребител и като субект на лични данни, за да Ви осигурим качествено, точно и професионално обслужване и доставяне на стоките по Вашите поръчки, за да персонализираме интерфейса на Уебсайта, предоставяйки Ви информация на подходящия за Вас език и реклами, съобразени специално с Вашия интерес, за да Ви да участвате в състезания, томболи и подобни промоции и да управляваме тези дейности (за които понякога ще има допълнителни специални условия), за да управляваме своята инфраструктура и стопанска дейност и да спазваме вътрешната политика и процедури, в това число и тези, свързани с одит, финанси и счетоводство, фактуриране и събиране на задължения, системи за информационни технологии, хостинг на данни и интернет страници, непрекъснатост на дейността и управление на доклади, документация и печатни копия, за да вземаме решения по жалби и разглеждаме Ваши молби и искания, включително за достъп или въвеждане на поправки във Вашите данни, за да спазваме приложимото към дейността ни законодателство и законовите си задължения.

Срокът на обработване на Вашите данни също е съобразен с целите на обработването и с нормативните изисквания за съхранение на счетоводна и данъчна информация.

Защитата на личните данни е наш приоритет и ние полагаме всички необходими и разумни грижи за гарантиране на тяхната конфиденциалност и сигурност. За да отговорим на доверието на потребителите и да докажем нашата отдаденост, сме възприели утвърдени и най-нови практики и методи за защита, прилагани при извършване на пренос на лични данни от компютъра на потребителя до нашия сървър, тяхното съхраняване в електронна форма и обработването им. Всякаква информация, която събираме от Уебсайта, обработваме и съхраняваме в обезопасена оперативна среда, до която няма публичен достъп. Преди да бъде извършен пренос на информацията, предоставените данни (независимо от техния характер и вид – лична информация, финансови сведения или други) се криптират и единствено изрично оправомощени наши служители или ангажирани обработващи лица имат достъп до тези лични данни, за да могат изпълняват задълженията си по предоставянето на услугите и удовлетворяване на Вашите искания като потребител на Уебсайта. Всички те са поели задължения за конфиденциалност по отношение на информацията, до която получават достъп, а при евентуално нарушаване на задълженията им ще понесат съответните дисциплинарни наказания, както и подлежат на наказателно преследване, в случай че са извършили престъпление.

Възприетите от нас практики и методики за защита на данните и осигуряване на информационната сигурност задава параметрите на установените мерки, които са насочени към:

·       гарантиране на конфиденциалност на информацията чрез прилагане на система от одобрени ограничения върху достъпа и разкриването на информация;

·       осигуряване на цялостност на информацията чрез защита срещу неправомерни изменения или заличаване на информация;

·       осигуряване на достъпност на информацията чрез надежден и навременен достъп до информацията;

·       постигане на отчетност на информацията – чрез въвеждане на контрол върху достъпа и правата върху информационните системи.

В качеството Ви на субект на лични данни, Вие имате следните права:

·       право на достъп до Вашите данни – при поискване от Ваша страна, ние ще Ви предоставим информация за Вашите данни, които са в процес на обработване;

·       право на коригиране на Вашите данни – в случай че сметнете, че определени Ваши данни, които обработваме, вече не са актуални или са некоректни поради друга причина, Вие имате право да поискате коригиране на тези данни, които са в процес на обработване;

·       право на изтриване на Вашите данни (право “да бъдеш забравен“) – Вие имате право да поискате изтриване/заличаване на данните, които обработваме за Вас, като ние ще уважим Вашето искане само в случай че за нас вече не е налице законово основание да обработваме Вашите данни. Съответно, възможно да уважим и частично Вашето искане за изтриване/заличаване;

·       право на ограничаване на обработването – Вие имате възможност да упражните това право само когато сте оспорили точността на обработваните Ваши данни, като ограничаването на обработването може да бъде само за срока, в който проверяваме точността на Вашите данни; когато обработването е неправомерно, но Вие се противопоставяте на изтриването на данните; когато ние вече не се нуждаем от Вашите данни за целите на обработването, но Вие като субект на лични данни ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; когато сте възразили срещу обработването и се очаква проверка дали законните интереси на администратора имат преимущество пред Вашите интереси като субект на лични данни;

·       право на преносимост на данните – Вие можете да поискате от нас да прехвърлим всички или част от Вашите данни, в процес на обработване, на друг администратор във формат, пригоден за машинно четене;

·       право на възражение срещу автоматизирано обработване на Вашите данни, срещу обработване чрез профилиране и срещу обработване за целите на директния маркетинг – предоставяме Ви възможност да упражните това Ваше право по всяко време и напълно безплатно;

·       право на информираност за нарушения на сигурността – Вие имате право да бъдете своевременно информирани за всяко нарушение на сигурността на Вашите данни и ние ще изпълним задължението си в тази връзка, като публикуваме на Уебсайта информация за всяко такова нарушение, както и ще Ви изпращаме информация по имейл, когато сте ни предоставили такъв и той е верен.

Всички Ваши права като субект на лични данни можете да упражните, като ни изпратите електронно съобщение чрез формата за контакт, публикувана на Уебсайта.

Всеки потребител на Уебсайта може да се обръща по повод събирането и обработването на лични данни и към Комисията за защита на личните данни на адрес: град София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" 2; www.cpdp.bg . За въпроси относно защитата на лични данни, потребителите могат да се обърнат към нас на имейл, посочен в данните ни за контакт на Уебсайта.

Отговорността ни към Вас като наш потребител

За да можем своевременно да отговорим на динамиката на пазара и да предложим бързо и оптимално решение, защитавайки в максимална степен Вашите права и интереси, се ангажираме информацията, публикувана на Уебсайта за предлаганите от нас стоки и услуги и провежданите маркетингови и други кампании да се актуализира своевременно и в разумни срокове. Независимо от това, ние не бихме могли да носим отговорност за публикуването на некоректна или невярна информация или съдържание в Уебсайта, доколкото същият има преди всичко информативен характер, поради което не поемаме отговорност за вреди, настъпили в резултат на публикуване на такава информация или съдържание. Уебсайтът, материалите, информацията, услугите и продуктите в него, включително, но не само, текстът, графиките и препратките са представени ”такива, каквито са”, без гаранции от страна на “РЕДАР” ООД”  от никакъв характер, директно изразени или подразбиращи се.

Същевременно моля да имате предвид, че ние не можем да поемем отговорност за некоректно попълнени или неверни данни, предоставени от Вас във връзка с регистрацията или с подаването на заявки за ползване на предоставяните посредством Уебсайта услуги, съответно за произтичащите от това последици за Вас, като потребител.

Ние не бихме могли да дадем и гаранции, че предоставянето на услуги посредством Уебсайта ще бъде непрекъсваемо и не поемаме отговорност за технически неизправности, свързани с неговото функциониране, техническа и технологична обезпеченост, изправността на компютърното оборудване и мрежовата свързаност на потребителя и произтичащите от това преки или косвени последици за Вас, като потребител.

Освобождаване от отговорност

Вие се съгласявате да освобождавате от отговорност, да защитавате и да предпазвате “РЕДАР” ООД”  и неговите франчайз партньори, техните ръководители, директори, служители, агенти, лицензианти и доставчици по отношение на всякакви загуби, разходи, щети и разноски, включително адвокатски хонорари и съдебни такси в разумни размери, произтичащи в резултат на всякакви нарушения на това Споразумение или от всякакви действия, свързани с Вашия потребителски профил в Уебсайта (включително, но не ограничаващи се до небрежност или неправилно поведение), от Ваша страна или от страната на което и да е лице, осъществяващо достъп до Уебсайта, използвайки Вашия потребителски профил.

Връзки към други сайтове

Този Уебсайт е възможно да осигурява достъп до други уебсайтове от цял свят. Ние не контролираме тези уебсайтове и публикуваното в тях съдържание и вие осъществявате достъп до тях единствено по своя лична преценка и на свой собствен риск. Също така, публикуването на връзки към такива уебсайтове от наша страна в никакъв случай няма да означава препоръка или одобрение за никои от продуктите или за информацията, предлагани/разпространявани от тези уебсайтове, до които вие достигате чрез Уебсайта. Проверявайте адреса на Единният Ресурсен Локатор (URL), показван в адресната лента на вашия WWW браузър, за да определите дали все още сте в Уебсайта или сте се преместили на друг уебсайт.

Спорове

Нашият стремеж е свързан единствено с установяване на трайни и добросъвестни отношения с Вас. Същевременно сме наясно, че независимо от изразената вече готовност да не щадим ресурси при предоставяне на нашите услуги и относно поддържането на коректни и партньорски отношения с Вас, съществува потенциална възможност от възникване на спорове. За тяхното разрешаване можете да се обърнете към нас, като ние поемаме ангажимент към Вас да разгледаме жалбата до 10 работни дни от получаването й или в този срок да Ви уведомим кога ще можем да отговорим конкретно на подадената жалба, в случай че се нуждаем от още време за изясняване на случая.

В случай че прецените, че определени Ваши права като потребител са застрашени или нарушени, Вие можете да отправите жалба/сигнал до Комисията за защита на потребителите (КЗП) и/или да потърсите защита на правата Ви чрез системата за Алтернативно решаване на спорове (АРС) по един от следните начини:

·       Да използвате Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.

·       Да подадете заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, като посетите адрес: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya, където можете да се запознаете и с видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия.

С оглед защитата на правата Ви като субект на лични данни, Вие можете да отправите жалба/сигнал до Комисията за защита на личните данни по един определените от комисията начини: https://www.cpdp.bg/index.php?p=pages&aid=6 .

Независимо от горната възможност Вие можете да предявите претенцията си пред компетентния съд. Независимо от Вашето решение да изберете конкретен способ за решаване на всички евентуални спорове, приложимо ще бъде българското законодателство.

Промени на Уебсайта и на настоящите Условия за ползване

С публикуването на определено съдържание в Уебсайта, ние не поемаме ангажимент, че това съдържание ще остане налично и на Ваше разположение за определен период от време. Ние имаме право да прекратим всички или която и да е част от този Уебсайта и/или да премахнем част от неговото съдържание, по всяко време, без да Ви уведомява. Ние също си запазва правото да променяме условията, съгласно които се ползва този Уебсайт, като използването на Уебсайта от Ваша страна след извършването на всякакви такива промени ще се счита, че представлява съгласие от Ваша страна с тези промени, включително с промените на настоящото Споразумение. Вие се съгласявате да преглеждате редовно това Споразумение, за да проверявате дали те са се променили.

Прекратяване на това Споразумение

Настоящото Споразумение е валидно до прекратяването му от някоя от страните. Вие можете да прекратите това Споразумение по всяко време, като унищожите всички придобити от Уебсайта материали, заедно с цялата свързана с тях документация и всички копия и инсталации. Ние имаме право да прекратим това Споразумение по всяко време и достъпа Ви до определени услуги предоставяни посредством Уебсайта, без изпращане на предизвестие към Вас, ако по наша преценка Вие нарушавате което и да е от условията на настоящото Споразумение.

Други разпоредби

В случай че някоя от разпоредбите на настоящото Споразумение е незаконна, нищожна или недействителна, останалите разпоредби остават валидни.

Благодарим за доверието и поверената отговорност за Вас!